Aktuality

Ako fungujú naši ľudia na magistráte? Čo ukázala kontrola?

Čo hovorí Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy? Čo bolo predmetom kontroly?

Predmetom kontroly na základe Poverenia č. 7/2021 bolo čerpanie prostriedkov na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislava z Fondu na podporu telesnej kultúry a z grantového Podprogramu č. 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislava v rokoch 2016 – 2020, konkrétne 22 subjektom v 22 projektoch. Celkový objem poskytnutých finančných prostriedkov bol vo výške 1 126 000,80 eur.

Ako hospodári Bratislava za Valla? Podľa správy hlavného kontrolóra desiatky porušení pravidiel, pozrite si detaily…

viac v blogu https://blog.sme.sk/martingregus/politika/funguju-nasi-ludia-magistrate-co-ukazala-kontrola-tymto-systemom-vytvorila-koaliciu-sas-progresivne-slovensko

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.