Aktuality

Ako ľahko sa mení rozpočet RTVS?

TVS hospodári s viac ako 158 miliónov EUR. 24.apríla 2020 zasadla rada RTVS, ktorá schválila v bode 10 svojho zasadnutia Návrh 1. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2020. Čo s novými zdrojmi vo výške 3 301 761 EUR?

Podľa zverejnenej zápisnice rady RTVS k zmene rozpočtu RTVS na rok 2020 v ktorom prerokovali aj minutie úspor a prebytkov z roku 2019, sa k tomuto bodu vyjadrili 2 členovia rady RTVS a mali konkrétne tieto dve pripomienky:

  • M. Kákoš, ktorý podľa zápisnice uviedol, že manažment RTVS predložil na schválenie 1. zmenu rozpočtu RTVS na rok 2020 a ako uvádza materiál: Predkladanú prvú zmenu rozpočtu si vynútil predovšetkým finálny výsledok roku 2019 v príjmovej ale najmä vo výdavkovej časti a táto zmena reflektuje skutočné príjmy a výdavky roku 2019, ako aj výrazný pokles nedaňových príjmov pre rok 2020 v súvislosti so šírením koronavírusu vo svete.
  • M. Kabát uviedol, že návrh rozpočtu reflektuje zohľadnenie výsledku hospodárenia minulého roku a vplyv korona pandémie, ktorá ešte neskončila. Upozornil, že navrhovaná zmena rozpočtu nemení prebytok rozpočtu. Spýtal sa, v ktorých príjmových kategóriách sa výpadok prejaví a či sa pripravujú aj protiopatrenia, a vyžiadal pre DK podrobnejšie prepočty.
  • Ostatní prítomní členovia rady RTVS sa k tomuto bodu podľa zápisnice nevyjadrili.
  • M. Kákoš následne predložil návrh na uznesenie a dal o ňom hlasovať

Rada RTVS v zmysle § 8 ods. 1 písm. h) zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS schválila tento návrh a upravila záväzné ukazovatele rozpočtu RTVS na rok 2020 – 8 hlasmi z 8 prítomných členov RTVS na hlasovaní.

Takto sa schvaľujú zmeny v rozpočte RTVS a „spotrebovanie“ aj zvýšených celkových príjmov RTVS v roku 2020

Celý príbeh si môžete prečítať v mojom článku na sme.sk (kliknite sem)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.