Aktuality

Dôchodky – aj vy si kladiete otázku či je systém udržateľný?

Rozpočet SR predpokladá v roku 2022 deficit na úrovni 4,9 %, čo predstavuje viac ako 5 213,5 mil. eur. Od roku 2022 sa začnú uplatňovať pravidlá Paktu stability a rastu, čo znamená, že na základe nominálneho deficitu nad 3 % vstúpi SR do procedúry nadmerného deficitu.

Slovensko by sa tak mohlo dostať do pozície jednej z najstarších populácií. Index starnutia sa od roku 2001 postupne zvyšuje a v roku 2017 dosiahol hodnotu 99,43 (takmer 100 obyvateľov v poproduktívnom veku 65+ pripadalo na 100 detí vo veku 0 – 14 rokov). 

Koľko musí štát prispievať do sociálnej poisťovne aby dosiahla vyrovnané hospodárenie a iné fakty si pozrite v mojom blogu na sme.sk (kliknite tu)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.