Aktuality

lean management

Lean management

Čo to je lean management?

Lean management je metodika, ktorú vyvinula firma Toyota po 2. svetovej vojne ako Toyota Production System (TPS). Duchovnými otcovi tejto metodiky sú Taiichi Ohno a Shigeo Shingo. Ide o prístup k výrobe spôsobom, kedy sa producent snaží uspokojiť v maximálnej miere zákazníkovej požiadavky tým, že bude vyrábať len to, čo zákazník požaduje. Snaží sa vytvárať produkty v čo možno najkratšom čase a pokiaľ možno s minimálnymi nákladmi, bez straty kvality alebo na úkor zákazníka. Dosiahne to minimalizáciou plytvania.

Táto metodika sa snaží riadiť heslom „náš zákazník, náš pán“. Jej princíp spočíva v náhľade na rovnici zisku nasledujúcim spôsobom:

Náklady + Zisk = Cena
ktorá sa v lean managemente mení na:
Cena – Náklady = Zisk


Zmena rovnice podľa filozofie tejto metodiky by mala spôsobiť, že zákazník neplatí chyby a náklady firmy, ako v prvej rovnici.

Druhy plytvanie, ktoré odstraňuje metodika Lean:

Veľké zásoby – v skladoch alebo aj vo výrobe je väčšie množstvo materiálu, než je v skutočnosti potreba
Čakanie – doby prestojov spôsobených čakaním na prácu, čakanie na dodanie materiálu, nástrojov, …
Nadbytočná výroba – výroba produktov, ktoré nemajú zákazníka, tj. Odberateľa, tzn. vyrába sa na sklad
Kontrola kvality – kvalita sa musí kontrolovať na konci procesu, namiesto aby jej tvorba bola priamo do neho zabudovaná
Opravy a prepracovanie
Neefektívne pohyby a manipulácia – viac a dlhších pohybov, než je pre prácu na produkte potreba
Zbytočná manipulácia s materiálom – pohyb materiálu medzi skladmi a procesmi
Nevyužitá kreativita pracovníkov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.