Aktuality

Stanovisko k návrhu nového stavebného zákonu

V našich právnych podmienkach je kladený doraz na samotný proces povoľovania stavby, ktorý môže trvať až niekoľko rokov a je tak prekážkou pre kvalitnú a rýchlu výstavbu. Bývanie na Slovensku sa postupne stáva nedostupným aj pre strednú triedu. Slovensko nestavia cesty, diaľnice, o vysokorýchlostných tratiach si môžeme nechať len zdať. Pripraviť nový úsek diaľnice u nás totiž trvá v priemere niekoľko rokov.

Za tým všetkým je neskutočne pomalé a administratívne náročné povoľovania stavieb. V rebríčku rýchlosti (obťažnosti) získania stavebného povolenia Svetovej banky je Slovensko na neuveriteľnom 154. mieste zo 190 krajín

Nový stavebný zákon by mal predstavovať veľmi komplexnú a zároveň radikálnu zmenu, vzhľadom na to, že sa dotýka stoviek, tisícov rôznych záujmov. Nejde vyhovieť všetkým. Aj keď sa hľadá kompromis a možnosti, ako upraviť zákon tak, aby vyhovoval čo najviac všetkým subjektom, ktoré sa na stavebnom procese podieľajú alebo majú záujem – vzhľadom k tomu, že tieto záujmy sú často veľmi rozdielne a niekedy aj úplne protichodné alebo si úplne odporujú, nebolo a nebude logicky možné vyhovieť všetkým.

Súčasný stav je však už naďalej neudržateľný a je potrebná radikálna zmena v oblasti stavebného konania. Nový stavebný zákon by mal:

  • zrýchliť nekonečne dlhé povoľovania stavieb,
  • zjednodušiť zložitú byrokraciu, ktorá ho sprevádza,
  • zaistiť dodržiavanie lehôt zo strany štátu.

Stavebný zákon by mal starostlivo vyvážiť práva občanov, štátu a územnej samosprávy. Na jednej strane stojí ten, ktorý chce stavať so svojím právom stavby. Na druhej strane štátna správa, ktorá nastavuje a kontroluje parametre pre súlad stavby s okolím spoločne s ochranou verejného záujmu a obec (samospráva) ako garant vydané územnoplánovacej dokumentácie a kvality prostredia obce. Pri koncepcii nového zákona je nutné tieto práva vzájomne vyladiť a odvodiť možné vplyvy, škody a zodpovednosť pri ich neplnení.

Celé stanovisko občianskej iniciatívy STOP Zelená k návrhu nového stavebného zákona si môžete prečítať v našom stanovisku na web www.stopzelená.sk alebo v mojom článku na sme.sk (kliknite sem)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.